Matrix Net Call ระบบโทรศัพท์สำนักงานอัฉริยะ "สร้างความเชื่อมโยง คุณและลูกค้า...แบบไร้สาย"

หากธุรกิจของคุณมีปัญหาเหล่านี้

ต้องลงทุนระบบโทรศัพท์สำนักงานเพื่อการสื่อสารกับลูกค้า

ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบเดิมขยายแผนก เพิ่มจำนวนพนักงาน

ต้องการข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์

ต้องการอัดเสียง มีรายงานลูกค้า เพื่อพัฒนาบริการ

“Matrix Net Call” โทรศัพท์สำนักงาน ไร้สาย ให้คุณไร้ข้อจำกัดในการดูแลบริการลูกค้า
ส่งมอบความใส่ใจของคุณไปยังลูกค้า “บริการได้ดีขึ้น ด้วยการสื่อสาร” ที่เป็นระบบ ได้มาตรฐาน
บันทึกเสียง มีรายงานส่งเมล์ เก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อพัฒนางานขาย งานบริการ

เหมือนมีระบบ Callcenter ที่คุณสามารถนำเสนอบริการ ผ่านเสียงตอบรับอัตโนมัติที่ขายสินค้าให้คุณแทนพนักงาน

สร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือให้บริษัท

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย รับสายลูกค้าได้ฟรีทั่วโลก ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวาย ไม่มีค่าเครื่อง ไม่มีเดินสายเจาะอาคาร

ไม่พลาดทุกสาย ใช้งานได้ทั่วโลก

“ดูแลลูกค้าได้ดีขึ้น” ด้วยโทรศัพท์สำนักงาน ตอบรับอัตโนมัติ จัดคิวรับสาย
 แบ่งแผนก เก็บข้อมูลเป็น Excel ส่ง e-mail แจ้งให้คุณช่วยคุณลดต้นทุนหาลูกค้า