Menu

Package ราคา ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

START

เหมาะสำหรับธุรกิจ Startup ธุรกิจใหม่ ใช้งานได้ทันที
1800
1,500 เฉลี่ยต่อเดือน
 •  ผู้ใช้งานไม่เกิน 3 คน
 • Feature มาตรฐาน
 •  รองรับเบอร์ 02 และเบอร์พื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • มีเบอร์ภายในบริษัท รองรับ 3 เบอร์ภายใน หรือ 3 คน
 •  โทรออกหรือรับสาย พร้อมกันได้ 1 คน​
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ
 • จัดคิวรับสาย โอนสาย
 • มีรายงานลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้า
 • ส่งเมล์ รายงานให้คุณทุกวัน
 • ไม่มีการอัดเสียง บันทึกเสียงสนทนา
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SMART

เหมาะสำหรับธุรกิจ ที่มีการบริการให้ข้อมูลกับลูกค้า
และ มีบริการหลังการขาย
2800
2,500 เฉลี่ยต่อเดือน
 •  ผู้ใช้งานไม่เกิน 8 คน
 •  Feature มาตรฐาน
 •  รองรับเบอร์ 02 และเบอร์พื้นที่ต่างจังหวัดได้
 •  มีเบอร์ภายในบริษัท รองรับ 8 เบอร์ภายใน หรือ 8 คน
 •  โทรออกหรือรับสาย พร้อมกันได้ 2 คน​
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ
 • จัดคิวรับสาย โอนสาย
 •  แบ่งกลุ่มการรับสายได้
 • อัดเสียง บันทึกเสียงสนทนา ได้ 3,000 นาที
 • มีรายงานลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้า 
 • ส่งเมล์ รายงานให้คุณทุกวัน
 • เชื่อมต่อระบบ CRM ที่บริษัทมีได้ (กรุณาติดต่อให้รายละเอียดเพิ่มกับทาง Matrix Net Call)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SURE

เหมาะสำหรับธุรกิจใช้งาน ศูนย์บริการลูกค้า เต็มรูปแบบ
สร้างการตลาดทางโทรศัพท์
5500
5,000 เฉลี่ยต่อเดือน
 •  ผู้ใช้งานไม่เกิน 20 คน
 •  Feature เฉพาะ ตามที่ลูกค้าต้องการ
 •  รองรับเบอร์ 02 และเบอร์พื้นที่ต่างจังหวัดได้
 •  รองรับ 20 เบอร์ภายใน หรือ 20 คน
 •  โทรออกหรือรับสาย พร้อมกันได้ 4 คน​
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ
 • จัดคิวรับสาย โอนสาย
 •  แบ่งกลุ่มการรับสายได้
 •  อัดเสียง บันทึกเสียงสนทนา ได้ 25,000 นาที
 • มีรายงานลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้า
 • ส่งเมล์ รายงานให้คุณทุกวัน
 • เชื่อมต่อระบบ CRM ที่บริษัทมีได้ (กรุณาติดต่อให้รายละเอียดเพิ่มกับทาง Matrix Net Call)
 •  กำหนดเสียงเพลงรอสายได้
 •  กำหนดช่วงเวลารับสายได้หลายช่วงเวลา
 •  ให้ปรึกษา และ ออกแบบ Call Flow
 •  ประชุม Web Conference ได้
 • รวมเบอร์ 10 สายนอก เบอร์บริษัทในเครือได้
 • แบ่งแผนกย่อยได้
 • เก็บข้อมูลเบอร์ติดต่อ ลูกค้า, Contact Number ไว้ที่ส่วนกลางของ Server ทำให้เบอร์ไม่สูญหาย หาเบอร์ลูกค้าได้ง่าย

Package Customize

พิเศษ! ปรับแต่งแพคเกจได้ตามใจ

เช่น ถ้าคุณสนใจ Start (1,500/เดือน) แต่ก็ต้องการ “ระบบอัดเสียง บันทึกเสียงสนทนา” “เพิ่มคู่สาย” เพิ่มด้วย เราก็จัดให้ได้ !

ประเมินราคาออนไลน์ ฟรี