Menu

Package ราคา ระบบ Call Center, ระบบโทรศัพท์ สำหรับคุณ

START

เหมาะสำหรับธุรกิจ Startup ธุรกิจใหม่ ใช้งานได้ทันที
22000
18,000 สัญญา 1 ปี เฉลี่ยต่อเดือน 1,500 บาท
 •  ผู้ใช้งานไม่เกิน 3 คน
 • Server ขนาดเล็ก
 •  รองรับเบอร์ 02 และเบอร์พื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • รองรับ 3 เบอร์ภายใน หรือ 3 คน
 • รับสายซ้อน โทรออกหรือรับสาย พร้อมกันได้ 1 คน​
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ
 • จัดคิวรับสาย โอนสาย
 • มีรายงานลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้า
 • ส่งเมล์ รายงานให้คุณทุกวัน
 • ไม่มีการอัดเสียง บันทึกเสียงสนทนา
 • อัดเสียงตอบรับมาตรฐาน 1 ครั้ง
 • จัดแบ่งแผนกรับสาย 1 ครั้ง
 • แบ่งแผนกได้ 3 แผนกหลัก
 • ไม่มีการแบ่งแผยกแยกย่อย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SMART

เหมาะสำหรับธุรกิจ ที่มีการบริการให้ข้อมูลกับลูกค้า
และ มีบริการหลังการขาย
35000
30,000 สัญญา 1 ปี เฉลี่ยต่อเดือน 2,500 บาท
 •  ผู้ใช้งานไม่เกิน 8 คน
 •  Server ขนาดกลาง
 •  รองรับเบอร์ 02 และเบอร์พื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • รองรับ 8 เบอร์ภายใน หรือ 8 คน
 • รับสายซ้อน โทรออกหรือรับสาย พร้อมกันได้ 2 คน​
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ
 • จัดคิวรับสาย โอนสาย
 •  แบ่งกลุ่มการรับสายได้
 • อัดเสียง บันทึกเสียงสนทนา ได้ 3,000 นาที
 • มีรายงานลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้า 
 • ส่งเมล์ รายงานให้คุณทุกวัน
 • อัดเสียงตอบรับมาตรฐาน 1 ครั้ง
 • จัดแบ่งแผนกรับสาย 1 ครั้ง
 • แบ่งแผนกได้ 4 แผนกหลัก
 • แบ่งแผนกย่อยได้ 2 แผนก
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SURE

เหมาะสำหรับธุรกิจใช้งาน ศูนย์บริการลูกค้า เต็มรูปแบบ
สร้างการตลาดทางโทรศัพท์
66000
60,000 สัญญา 1 ปี เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาท
 •  ผู้ใช้งานไม่เกิน 20 คน
 •  Server ขนาดใหญ่ ตั้ง Feature เฉพาะ ตามที่ลูกค้าต้องการได้
 •  รองรับเบอร์ 02 และเบอร์พื้นที่ต่างจังหวัดได้
 •  รองรับ 20 เบอร์ภายใน หรือ 20 คน
 • รับสายซ้อน โทรออกหรือรับสาย พร้อมกันได้ 4 คน​
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ
 • จัดคิวรับสาย โอนสาย
 •  แบ่งกลุ่มการรับสายได้
 •  อัดเสียง บันทึกเสียงสนทนา ได้ 25,000 นาที
 • มีรายงานลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้า
 • ส่งเมล์ รายงานให้คุณทุกวัน
 • มีข้อมูล ให้กับระบบ CRM ที่บริษัทมีอยู่ *
 •  กำหนดเสียงเพลงรอสายได้
 •  กำหนดช่วงเวลารับสายได้หลายช่วงเวลา
 •  ให้ปรึกษา และ ออกแบบ Call Flow
 • รวมเบอร์ 10 สายนอก เบอร์บริษัทในเครือได้
 • เก็บข้อมูลเบอร์ติดต่อ ลูกค้า, Contact Number ไว้ที่ส่วนกลางของ Server ทำให้เบอร์ไม่สูญหาย หาเบอร์ลูกค้าได้ง่าย
 • อัดเสียงตอบรับมาตรฐาน 1 ครั้ง
 • จัดแบ่งแผนกรับสาย 1 ครั้ง
 • แบ่งแผนกได้ 5 แผนกหลัก
 • แบ่งแผนกย่อยได้ 3 แผนก

Package Customize

เนื่องจาก Matrix Net Call เป็น Digital, Cloud System จึงใช้งานได้ดีที่สุด กับเบอร์โทร Digital เช่น เครือข่าย CAT

สามารถปรับแต่ง ระบบ Call Center, ระบบโทรศัพท์ ได้ตามใจ จาก Package หลัก เพิ่มได้หลากหลาย

เช่น ระบบอัดเสียง, เพิ่มคู่สาย, แผนกย่อย, ประเมินความพึงพอใจ, ต้องการแบ่งช่วงเวลา เปิด ปิด, แบ่งกะงาน  

หรือ ใช้งาน 10 คน แต่อยากใช้ Sever ส่วนตัว เราก็จัดให้ได้ !

เบอร์ digital สำหรับ office ของคุณ ก็สามารถเลือกใช้ได้: ใช้เบอร์รายเดือน เมื่อต้องการรับสายซ้อน

และใช้เบอร์เติมเงินได้ด้วย เพื่อธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่จำเป็นต้องรับสายซ้อน

หมายเหตุ: กรณีองค์กรของท่านต้องการใช้เบอร์เดิม ที่ยังเป็นแบบ Analog เดินสาย ต้องประเมินราคาอีกครั้ง เนื่องจาก

* จะต้องมีอุปกรณ์และห้องดูแล Server พร้อมเจ้าหน้าที่ IT ของท่าน ประสานงาน
* การทำงานของระบบโทรศัพท์ อาจจะรับสายซ้อนเบอร์เดียวกันไม่ได้, รับสายเบอร์office นอกสถานที่ไม่ได้

ประเมินราคาออนไลน์ ฟรี

นโยบาย Matrix Net Call รับประกันความพอใจ!! คืนเงินค่าบริการ ตามเดือนที่คงเหลือ (สัญญา 1ปี)

ทีมงาน มีค่าบริการ onsite service ที่ 5,000 บาท (ไม่รวม VAT) 
กรณีต้องการ present งาน, demo และให้คำปรึกษา ออกแบบระบบนอกสถานที่ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ