Menu

จริงหรือไม่ เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ คือ บริการ ? กับ 4 แนวทางในการพัฒนาขององค์กร

         “งานบริการ”  เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งานขาย ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ การตลาด
การบริการจะดีหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ตัวของพนักงานเท่านั้นครับ 

         อีกส่วนหนึ่งยังขึ้นกับ ระบบความใส่ใจขององค์กรที่จะพัฒนางานด้านบริการนี้ขึ้นมา เพราะถ้าบริการดี
ลูกค้าประทับใจ ยอดขายก็จะเพิ่มขึ้น แล้วระบบการบริการ ยังถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ด้วยนะครับ

         องค์กรมีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนางานด้านบริการเป็นอย่างมาก เพราะองค์กรถือเป็นแกนหลักในการกำหนดแนวทางการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า และเทคนิคการพัฒนาระบบงานขององค์กรให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการ

เรามาคุยกันถึง 4 แนวทางในการพัฒนาขององค์กร มีดังนี้ครับ

  1. จัดระบบการทำงานให้เกิดความคล่องตัว

องค์กรควรปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างการบริการที่สะดวกรวดเร็ว การเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงพนักงาน หรือ แผนกที่ต้องการสื่อสารโดยตรง

  1. จัดทำลำดับขั้นตอนการให้บริการ

องค์กรควรจัดทำขั้นตอนการบริการให้ง่ายและไม่ซับซ้อนเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าสามารถทำตามได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน แผนกที่ต้องติดต่อกับลูกค้า ควรจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อ สื่อสาร ให้เข้าถึงง่าย และเร็ว เช่น แผนก Sales, Services

  1. เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การมีระบบ Call Center, ศูนย์บริการ, แผนกดูแลหลังการขาย, แผนกติดตามการส่งสินค้า, แยกแผนกสั่งสินค้าทั่วไป ออกจากระบบแผนกสั่งผลิตตาม order, ตู้รับความคิดเห็น และการสอบถามพูดคุยจากคำตำหนิติเตียนและคำชมเชยต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงงานบริการ ในครั้งต่อไป

  1. ฝึกอบรมพนักงาน

ให้เกิดทักษะการบริการที่ดีเพื่อนำไปปรับใช้กับส่วนงานที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ทั้งการแนะนำบริการ การเสนอแนวทางแก้ไขให้ลูกค้า การเป็นที่ปรึกษาที่ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหา รวมไปถึงช่วยลูกค้าแนะนำไอเดีย แนวทางพัฒนาที่ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย

ลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะครับ ทั้งการวางระบบงานบริการ งานดูแลพนักงาน และตัวแทนจำหน่ายที่ดูแลลูกค้า เพื่อพัฒนาองค์กรของคุณสู่ความเป็นหนึ่งในด้านการบริการกันนะครับ

นวัตกรรมที่คุณไว้วางใจ

เชื่อมโยงคุณ พนักงาน และลูกค้า ด้วยข้อมูล แบบไร้สาย

Matrix Net Call 02-026-3800

คุณสามารถเลือกบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Matrix Net Call

Matrix Net Call เราช่วยให้คุณมีระบบโทรศัพท์สำนักงานอัจริยะ ที่ทำให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารระหว่างลูกค้า และภายในองค์กร พร้อมระบบ Call Center(คอลเซ็นตอร์)ของคุณเอง พร้อมเชื่อมต่อระบบ CRM ได้ภายใน 7 วัน