เมื่อ SME อยากมี ระบบตอบรับอัตโนมัติ โอนสาย

การสื่อสาร พูดคุย รับฟังลูกค้า หัวใจสำคัญ การสร้าง Brand ปัจจัยของการสร้างแบรนด์ คือ การเลือกสื่อสารจุดเด่นหรือแก่นของข้อมูลเพื่อนำมาสร้างแบรนด์

Read More »

“การสื่อสาร” หัวใจสำคัญของการสร้าง “Brand Image”

การสื่อสาร พูดคุย รับฟังลูกค้า หัวใจสำคัญ การสร้าง Brand ปัจจัยของการสร้างแบรนด์ คือ การเลือกสื่อสารจุดเด่นหรือแก่นของข้อมูลเพื่อนำมาสร้างแบรนด์

Read More »

วิวัฒนาการ ตู้สาขาโทรศัพท์ ที่ SME ต้องรู้ หากไม่อยากตกเทรนด์

ตู้สาขาโทรศัพท์หรือ PBX/PABX (Private Automatic Branch Exchange) เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีค.ศ.1960 หรือ ประมาณปีพ.ศ.2503 เป็นต้นมา โดยมีแนวคิดมาจากความต้องการใช้งานโทรศัพท์เป็นจำนวนมาก จนเกินความสามารถที่โทรศัพท์พื้นฐานทั่วไปจะทำได้ ดังนั้นจึงได้พัฒนากลายมาเป็นตู้โทรศัพท์สาขานั่นเอง

Read More »

คุณสามารถเลือกบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Matrix Net Call

Matrix Net Call เราช่วยให้คุณมีระบบโทรศัพท์สำนักงานอัจริยะ ที่ทำให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารระหว่างลูกค้า และภายในองค์กร พร้อมระบบ Call Center ของคุณเอง พร้อมเชื่อมต่อระบบ CRM ได้ภายใน 7 วัน