“Digital SME จะใช้งาน ระบบ Call Center และ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ผ่านมือถือได้ยังไงบ้าง? ”

“Digital SME จะใช้งาน ระบบ Call Center และ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ผ่านมือถือได้ยังไงบ้าง? ” ให้ทางคุณลูกค้าลองดูนะครับ Clip VDO ใช้งานระบบ Matrix Net Call ใช้มือถือรับสาย call center

Read More »

“วัฏจักรซ้ำแล้วซ้ำเล่า” ของการไม่มีระบบการสื่อสาร​

“วัฏจักรซ้ำแล้วซ้ำเล่า” ของการไม่มีระบบการสื่อสาร ยังมีอะไรอีกหลายสิ่ง ที่ช่วยปลดล๊อคคุณให้ก้าวไปข้างหน้าได้ !! อิสระในการสร้างธุรกิจ ที่ออกแบบได้ แล้วคุณจะรออะไร?   จากปัญหาเดิมๆ … – อยากมีความเชื่อถือ ไม่ใช่แค่มีเบอร์มือถือ และแบ่งแผนกได้ ไม่ใช่แค่มีเบอร์ office – รับสาย รับ order

Read More »

แนวรบใหม่ “SME” ต้องใช้ “Data” ขับเคลื่อน สร้างรายได้-ลดต้นทุน

การสื่อสาร พูดคุย รับฟังลูกค้า หัวใจสำคัญ การสร้าง Brand ปัจจัยของการสร้างแบรนด์ คือ การเลือกสื่อสารจุดเด่นหรือแก่นของข้อมูลเพื่อนำมาสร้างแบรนด์

Read More »

คุณสามารถเลือกบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Matrix Net Call

Matrix Net Call เราช่วยให้คุณมีระบบโทรศัพท์สำนักงานอัจริยะ ที่ทำให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารระหว่างลูกค้า และภายในองค์กร พร้อมระบบ Call Center ของคุณเอง พร้อมเชื่อมต่อระบบ CRM ได้ภายใน 7 วัน