คุณสามารถเลือกบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ หรือ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Matrix Net Call

Matrix Net Call เราช่วยให้คุณมีระบบโทรศัพท์สำนักงานอัจริยะ ที่ทำให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารระหว่างลูกค้า
และภายในองค์กร พร้อมระบบ Call Center ของคุณเอง พร้อมเชื่อมต่อระบบ CRM ได้ภายใน 7 วัน*

 

Maxtrix Business Service Co.,Ltd.
43/110 Ammarinivare 1 Ramindra Rd. Anusaowaree Bangkhen Bangkok 10220

Email: contact@matrixnetcall.com
Call Center: 02-026-3058
Fax: 02-107-4049

Line Official @matrixnetcall

คุณสามารถเลือกบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Matrix Net Call

Matrix Net Call เราช่วยให้คุณมีระบบโทรศัพท์สำนักงานอัจริยะ ที่ทำให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารระหว่างลูกค้า และภายในองค์กร พร้อมระบบ Call Center ของคุณเอง พร้อมเชื่อมต่อระบบ CRM ได้ภายใน 7 วัน