Menu

จะวางระบบ Call Center, ระบบโทรศัพท์สำนักงาน เพื่อดูแล Customer Services อย่างไร ด้วย matrix Net call ?

วันนี้เราขอนำเสนอการสร้าง 3 ระบบง่ายๆ ที่สนับสนุนงานบริการ ด้วย Matrix Net Call

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการ ของคุณลูกค้ากันนะครับ…

       1.ระบบเก็บข้อมูล

        เสียง และรายงานการโทร นำข้อมูลมาพัฒนา confirm order เช่น ปรับ sale script ในการขายจะเบอร์ 02 หรือ เบอร์พื้นที่ต่างจังหวัด ก็รับสายได้ทั้ง มือถือ, Computer และ โทรศัพท์ตั้งโต๊ะชนิด IP phone ทำให้ไม่พลาดการติดต่อกับลูกค้า

  1. ระบบบริหารบุคลากร

        เข้าถึงได้ง่าย โทรติด และตัดปัญหาไม่มีผู้รับสาย เช่น โอนสาย office ให้ติดต่อ มือถือฝ่าย service ที่ดูแลลูกค้าโดยตรงได้เลย แม้พนักงานอยู่นอก office ตัดปัญหาระบบโทรศัพท์ส่วนกลาง ตัดปัญหาพลาดสาย พลาดยอดขายจากลูกค้าจากเบอร์สำนักงาน

  1. ระบบสื่อสาร

        ที่คุณสามารถติดต่อเชื่อมโยงคุณ และ…”ลูกค้า” – “พนักงาน” – “สาขาบริษัท” – “ตัวแทนจำหน่าย” – “ร้านค้า” ให้คุณเข้าถึงภาพรวมธุรกิจ ครอบคลุม ฉับไว ในเรื่องของการติดต่อ ลูกค้า, คู่ค้า, สาขา, ตัวแทนจำหน่าย และ พนักงาน ได้ทันที เพียงเท่านี้ ก็ทำให้คุณลูกค้า สร้างระบบเก็บข้อมูลลูกค้า พัฒนาระบบงานบริการได้เองง่ายๆ แล้วครับมากกว่าตู้สาขาโทรศัพท์ มากกว่าระบบโทรศัพท์ มากกว่า ระบบ Call Center ทั่วไป

ไม่เพียงแค่มีเบอร์ 02 มีเบอร์สำนักงาน…

ระบบ Matrix Net Call ให้คุณก้าวสู่ ระบบ Call Center, ระบบโทรศัพท์สํานักงาน ยุค Digital พร้อม ระบบตอบรับอัตโนมัติ ให้คุณมี ตู้สาขาโทรศัพท์ ไร้สาย ทั้ง Cloud PBX, IP-PBX และ VOIP

 

คุณสามารถเลือกบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Matrix Net Call

Matrix Net Call เราช่วยให้คุณมีระบบโทรศัพท์สำนักงานอัจริยะ ที่ทำให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารระหว่างลูกค้า และภายในองค์กร พร้อมระบบ Call Center(คอลเซ็นตอร์)ของคุณเอง พร้อมเชื่อมต่อระบบ CRM ได้ภายใน 7 วัน