Menu

“Digital SME จะใช้งาน ระบบ Call Center และ ระบบโทรศัพท์สำนักงาน ผ่านมือถือได้ยังไงบ้าง? ”

ให้ทางคุณลูกค้าลองดูนะครับ Clip VDO ใช้งานระบบ Matrix Net Call
ใช้มือถือรับสาย call center ได้ 

แล้วยังช่วยคุณทำงานได้ทุกที่ เช่น
อัดเสียง ฟังเสียงย้อนหลัง โอนสาย เก็บเบอร์โทรไว้ที่ส่วนกลางได้
ประชุม vdo conference..

คุณสามารถเลือกบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Matrix Net Call

Matrix Net Call เราช่วยให้คุณมีระบบโทรศัพท์สำนักงานอัจริยะ ที่ทำให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารระหว่างลูกค้า และภายในองค์กร พร้อมระบบ Call Center(คอลเซ็นตอร์)ของคุณเอง พร้อมเชื่อมต่อระบบ CRM ได้ภายใน 7 วัน